De Hoge Kampen 11  |  8141 VL Heino  |  Netherlands  |  +31 (0)572 39 25 30  |  info@kacema.nl  |  IBAN NL35RABO0125398891  |  BIC-CODE RABONL2U

Onze website wordt verzorgd door Nicole de Bone, nicoledebone@gmail.com, veel dank Nicole.


RSIN nummer Stichting Kacema 
816882563 (Fiscaal nr.)
KvK nummer Stichting Kacema 05082421 

 

Bestuur

 

Voorzitter

Karin Bibo

Rijswijk

E-mail: kacema-zambia@mail.com

Karin kwam via een goede vriendin – wier zusje al jaren met haar man een landbouw bedrijf heeft in Zambia – op ’t idee om in 2014 met haar man en kinderen een reis naar Zambia te maken. De familie raakte o.a. zeer onder de indruk van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa.
Sinds mei 2015 wil Karin via haar voorzitterschap bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van New Kacema Musuma Children’s Home en al haar bewoners.

 

Penningmeester

Willibrord Smit  

Arnhem

E-mail: willibrordsmit@hotmail.com

Willibrord Smit, sinds mei ’16 onze penningmeester,  heeft via zijn werk bij Rabobank Foundation (tot 2013) regelmatig landen in o.a. Afrika bezocht en kennis gemaakt met de “Micro-Finaciering-wereld” aldaar.
Is nu actief als adviseur bij Zero Kap en Fair2, organisaties die armoede bestrijden via leningen en duurzame ontwikkeling stimuleren in Afrikaanse landen.

 

Secretaris

Conny Snoep-Melis

Heino

E-mail:  connysnoep@gmail.com  of  info@kacema.nl

Zij stond in 2005 aan de wieg van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia.
De uiterst plezierige samenwerking met de Sisters van de Zambiaanse Congregatie Child Jesus, waarvan twee Sisters het kindertehuis in Kawambwa leiden, zorgde voor een succesvol verloop van dit project tot op de dag van vandaag.
Sr. Maria Katonkola is Sister in Charge: Mammie nr.ONE.

Zeer belangrijk is ook de samenwerking met een aantal Zambiaanse burgers uit het stadje Kawambwa.
Zij vormen het ‘KAWAMBWA-Team‘ met alle eigenschappen van ‘the A-Team’: moedig doorzetten in combinatie met probleem-oplossend vermogen van hoog niveau!

 

Stichting / ANBI

 

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur, geholpen door enthousiaste vrijwilligers, probeert gelden bijeen te brengen om daarmee het kindertehuis New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia te ondersteunen.
Om de continuïteit te bevorderen streven wij ernaar donateurs te vinden die bereid zijn over een langere periode jaarlijks een bedrag te schenken.
Naast financiële hulp wordt het kindertehuis ook bijgestaan met raad en daad.
Er is veel contact over en weer.
Gezamenlijk worden ook initiatieven genomen om in Zambia eigen inkomsten te verwerven. Wij steunen dit. Om deze extra projecten te realiseren worden speciale inzamelingsacties gehouden, in ’15/16 voor schoolgebouw, 4 lokalen. Wilde Ganzen steunde ons vaak met hun premie. De verschillende projecten werken goed.

 

Beloningsbeleid

De drie bestuurders van Stichting Kacema betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc., behalve de bankkosten (onbeïnvloedbaar).
De liefdevolle, hardwerkende werknemers van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, verdienen een salaris (incl. pensioen) dat boven het Zambiaanse minimumloon ligt. Natuurlijk eten zij gewoon in Kacema mee tijdens hun werkdagen/-nachten.

 

Doelstelling

De Stichting Kacema stelt zich ten doel het bieden van  (financiële ) hulp aan New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa (Zambia) om hiermee te bereiken dat de weeskinderen die hier wonen d.m.v. een thuis, ’n liefdevolle opvoeding en goede educatie op kunnen groeien tot gelukkige, volwaardige jonge mensen met een familie-gevoel en toekomst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de beschikbare financiën direct, dus zonder tussenkomst van derden aan te wenden voor de huisvesting, verzorging, opvoeding en educatie  van de kinderen en bewoners van het kindertehuis.
Dit in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geëigende en wettige middelen.

 

Financiële verantwoording

Jaarcijfers Stichting Kacema 2017

 

Balans per 31-12-2017
Rabo rekening courant  €          14.247,00
Rabo spaarrekening  €          34.904,00
Zanaco rekening (koers 10,00)  €           15.555,00
Continuïteitsreserve  €           69.195,00
Totaal €         64.701,00    €         64.701,00
Inkomsten en uitgaven 2017
Credit/bij  Debet/af 
Reguliere donaties €            29.434,00
Rente op spaarrekening €                    81,00
Positief verschil rek.
Kacema Zambia €               6.961,00
Negatief resultaat 2017 €              4.494,00    
Totaal €        40.970,00
Kacema Musuma regulier  €          40,851,00
Bestuurskosten  €                119,00
Totaal €         40.970,00

De reguliere donaties zijn in 2017 iets hoger uitgekomen dan in 2016 (25.782 euro). In 2016 is de school afgebouwd met de aanwezige gelden en er zijn in 2017 ook geen schooldonaties meer binnengekomen. De uitgaven lagen in 2017 fors hoger. In 2016 heeft Kacema 23.000 euro overgeboekt naar Kacema Zambia, dit was in 2017 40.000 euro. Deze extra gelden zijn onder meer gebruikt voor medisch onderzoek en behandeling van één van de weeskinderen (6.000 euro), aanschaf Solar pomp (2.000 euro) en extra geld overgeboekt in verband met gunstige koers euro/Zambiaanse Kwacha (7.000 euro). Het blijft voor Kacema Nederland een hele opgave om voldoende middelen binnen te halen om het weeshuis in Kawambwa te kunnen blijven ondersteunen.