De Hoge Kampen 11  |  8141 VL Heino  |  Netherlands  |  +31 (0)572 39 25 30  |  info@kacema.nl  |  IBAN NL35RABO0125398891  |  BIC-CODE RABONL2U

Onze website wordt verzorgd door Nicole Mulder – de Bone, nicoledebone@gmail.com ,veel dank Nicole.


RSIN nummer Stichting Kacema   
816882563 (Fiscaal nr.)
KvK   nummer Stichting Kacema     05082421 

 

Bestuur

 

Voorzitter

Karin Bibo

Rijswijk

E-mail: kacema-zambia@mail.com

Karin kwam via een goede vriendin – wier zusje al jaren met haar man een landbouw bedrijf heeft in Zambia – op ’t idee om in 2014 met haar man en kinderen een reis naar Zambia te maken. De familie raakte o.a. zeer onder de indruk van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa.
Sinds mei 2015 wil Karin via haar voorzitterschap bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van New Kacema Musuma Children’s Home en al haar bewoners.

 

Penningmeester

Willibrord Smit  

Arnhem

E-mail: willibrordsmit@hotmail.com

Willibrord Smit, sinds mei ’16 onze penningmeester,  heeft via zijn werk bij Rabobank Foundation (tot 2013) regelmatig landen in o.a. Afrika bezocht en kennis gemaakt met de “Micro-Finaciering-wereld” aldaar.
Is nu actief als adviseur bij Zero Kap en Fair2, organisaties die armoede bestrijden via leningen en duurzame ontwikkeling stimuleren in Afrikaanse landen.

 

Secretaris

Conny Snoep-Melis

Heino

E-mail:  connysnoep@gmail.com  of  info@kacema.nl

Zij stond in 2005 aan de wieg van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia.
De uiterst plezierige samenwerking met de Sisters van de Zambiaanse Congregatie Child Jesus, waarvan twee Sisters het kindertehuis in Kawambwa leiden, zorgde voor een succesvol verloop van dit project tot op de dag van vandaag.
Sr. Maria Katonkola is Sister in Charge: Mammie nr.ONE.

Zeer belangrijk is ook de samenwerking met een aantal Zambiaanse burgers uit het stadje Kawambwa.
Zij vormen het ‘KAWAMBWA-Team‘ met alle eigenschappen van ‘the A-Team’: moedig doorzetten in combinatie met probleem-oplossend vermogen van hoog niveau!

 

Stichting / ANBI

 

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur, geholpen door enthousiaste vrijwilligers, probeert gelden bijeen te brengen om daarmee het kindertehuis New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia te ondersteunen.
Om de continuïteit te bevorderen streven wij ernaar donateurs te vinden die bereid zijn over een langere periode jaarlijks een bedrag te schenken.
Naast financiële hulp wordt het kindertehuis ook bijgestaan met raad en daad.
Er is veel contact over en weer.
Gezamenlijk worden ook initiatieven genomen om in Zambia eigen inkomsten te verwerven. Wij steunen dit. Om deze extra projecten te realiseren worden speciale inzamelingsacties gehouden, in ’15/16 voor schoolgebouw, 4 lokalen. Wilde Ganzen steunde ons vaak met hun premie. De verschillende projecten werken goed.

 

Beloningsbeleid

De drie bestuurders van Stichting Kacema betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc., behalve de bankkosten (onbeïnvloedbaar).
De liefdevolle, hardwerkende werknemers van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, verdienen een salaris (incl. pensioen) dat boven het Zambiaanse minimumloon ligt. Natuurlijk eten zij gewoon in Kacema mee tijdens hun werkdagen/-nachten.

 

Doelstelling

De Stichting Kacema stelt zich ten doel het bieden van  (financiële ) hulp aan New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa (Zambia) om hiermee te bereiken dat de weeskinderen die hier wonen d.m.v. een thuis, ’n liefdevolle opvoeding en goede educatie op kunnen groeien tot gelukkige, volwaardige jonge mensen met een familie-gevoel en toekomst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de beschikbare financiën direct, dus zonder tussenkomst van derden aan te wenden voor de huisvesting, verzorging, opvoeding en educatie  van de kinderen en bewoners van het kindertehuis.
Dit in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geëigende en wettige middelen.

 

Financiële verantwoording

Jaarcijfers Stichting Kacema 2016

Balans per 31-12-2016
Activa   Passiva
Rabo rekening courant  €          25.782,00
Rabo spaarrekening  €          34.824,00
Zanaco rekening (koers 10,00)  €            8.589,00
Continuïteitsreserve  €           69.195,00
Totaal €         69.195,00    €         69.195,00
 Inkomsten en uitgaven 2016
Credit/bij  Debet/af 
Reguliere donaties €            27.452,00
School donaties €            23.705,00
Donaties bestuur €            12.846,00
Diverse + koersverschillen €                 496,00
Negatief resultaat 2016 €              8.481,00    
Totaal €        72.980,00
Kacema Musuma regulier  €          23,000,00
Kacema Musuma school  €           34.705,00
Bestuurskosten  €           12.846,00
Negatief saldo Kacema Zambia  €             2.373,00
Diversen  €                   56,00
Totaal €         72.980,00

De reguliere donaties zijn op vrijwel hetzelfde niveau als in 2015.

De donaties voor het nieuwe schoolgebouw zijn in 2016 uitgekomen op € 23.705,00. Samen met de schooldonaties in 2015 van € 11.500 is dit precies genoeg om het tweede schoolgebouw voor de 4 laatste groepen te kunnen betalen.
De donaties van de gemaakte kosten van het bestuur zijn fors hoger dan gebruikelijk o.a. door een gift voor een duur medisch onderzoek van een één van de kinderen en omdat twee bestuursleden aanwezig wilden zijn bij de opening van de nieuwe school. De bestuursleden hebben de reis zelf betaald maar hebben de kosten laten lopen via Kacema.

Het saldo van onze Kacema Zambia rekening is in 2016 afgenomen met € 2.373,00.
De inkomsten en uitgaven resulteren in een negatief saldo van € 8.481,00 zoals ook al aangegeven bij het verslag van 2015. Het positieve saldo van 2015 was ontstaan door de schooldonatie van € 11.500,00 . Dit bedrag hebben wij in 2016 gebruikt voor de school waardoor er nu een negatief resultaat is ontstaan.
Dit negatief resultaat zien we dan ook terug in de balans. Het bouwfonds school € 11.500,00 is verdwenen maar onze continuïteits reserve is nog met € 3.227,00 toegenomen.

2016 was een hectisch jaar vooral dankzij de bouw van het tweede schoolgebouw. Dit is grotendeels op afstand in nauw overleg met Zambia begeleid door onze secretaris. Ook het bouwteam Hoogland heeft een grote bijdrage geleverd: enerzijds door daadwerkelijk mee te bouwen met de lokale bouwvakkers en anderzijds door gelden te werven voor de realisatie van dit mooie schoolgebouw. Met deze ‘Queen of Angels’ kunnen de kinderen vanuit Kawambwa en de kinderen van de Kacema-familie de komende jaren vooruit.

Twee lekkende watertanks zijn vervangen en zo ziet ons Kindertehuis er weer pico bello uit, ook al kan de tuin nog wel enige verbetering gebruiken.
Bij 2 kinderen zijn ernstige medische problemen geconstateerd, dankzij een aantal gulle giften wordt geprobeerd om voor deze problemen oplossingen te vinden.
Conclusie: Kacema Zambia doet het tot nu toe gewoon goed om dit zo te kunnen continueren zullen wij in de toekomst een beroep blijven doen op (nieuwe) donateurs.