De Hoge Kampen 11  |  8141 VL Heino  |  Netherlands  |  +31 (0)572 39 25 30  |  info@kacema.nl  |  IBAN NL35RABO0125398891  |  BIC-CODE RABONL2U

Onze website wordt verzorgd door Nicole de Bone, nicoledebone@gmail.com, veel dank Nicole.


RSIN nummer Stichting Kacema 
816882563 (Fiscaal nr.)
KvK nummer Stichting Kacema 05082421 

 

Bestuur

 

Voorzitter / Secretaris

Conny Snoep-Melis

Heino

E-mail:  connysnoep@gmail.com  of  info@kacema.nl

Zij stond in 2005 aan de wieg van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia.
De uiterst plezierige samenwerking met de Sisters van de Zambiaanse Congregatie Child Jesus, waarvan twee Sisters het kindertehuis in Kawambwa leiden, zorgde voor een succesvol verloop van dit project tot op de dag van vandaag.
Sr. Maria Katonkola is Sister in Charge: Mammie nr.ONE.

Zeer belangrijk is ook de samenwerking met een aantal Zambiaanse burgers uit het stadje Kawambwa.
Zij vormen het ‘KAWAMBWA-Team‘ met alle eigenschappen van ‘the A-Team’: moedig doorzetten in combinatie met probleem-oplossend vermogen van hoog niveau!

 

Penningmeester

Willibrord Smit  

Arnhem

E-mail: willibrordsmit@hotmail.com

Willibrord Smit, sinds mei ’16 onze penningmeester,  heeft via zijn werk bij Rabobank Foundation (tot 2013) regelmatig landen in o.a. Afrika bezocht en kennis gemaakt met de “Micro-Finaciering-wereld” aldaar.
Is nu actief als adviseur bij Zero Kap en Fair2, organisaties die armoede bestrijden via leningen en duurzame ontwikkeling stimuleren in Afrikaanse landen.

 

Stichting / ANBI

 

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur, geholpen door enthousiaste vrijwilligers, probeert gelden bijeen te brengen om daarmee het kindertehuis New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia te ondersteunen.
Om de continuïteit te bevorderen streven wij ernaar donateurs te vinden die bereid zijn over een langere periode jaarlijks een bedrag te schenken.
Naast financiële hulp wordt het kindertehuis ook bijgestaan met raad en daad.
Er is veel contact over en weer.
Gezamenlijk worden ook initiatieven genomen om in Zambia eigen inkomsten te verwerven. Wij steunen dit. Om deze extra projecten te realiseren worden speciale inzamelingsacties gehouden, in ’15/16 voor schoolgebouw, 4 lokalen. Wilde Ganzen steunde ons vaak met hun premie. De verschillende projecten werken goed.

 

Beloningsbeleid

De drie bestuurders van Stichting Kacema betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc., behalve de bankkosten (onbeïnvloedbaar).
De liefdevolle, hardwerkende werknemers van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, verdienen een salaris (incl. pensioen) dat boven het Zambiaanse minimumloon ligt. Natuurlijk eten zij gewoon in Kacema mee tijdens hun werkdagen/-nachten.

 

Doelstelling

De Stichting Kacema stelt zich ten doel het bieden van  (financiële ) hulp aan New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa (Zambia) om hiermee te bereiken dat de weeskinderen die hier wonen d.m.v. een thuis, ’n liefdevolle opvoeding en goede educatie op kunnen groeien tot gelukkige, volwaardige jonge mensen met een familie-gevoel en toekomst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de beschikbare financiën direct, dus zonder tussenkomst van derden aan te wenden voor de huisvesting, verzorging, opvoeding en educatie  van de kinderen en bewoners van het kindertehuis.
Dit in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geëigende en wettige middelen.

 

Financiële verantwoording

 

Balans verlies en winstrekening Stichting Kacema 2018

Verlies en winstrekening 2018/2017

Inkomsten 2018

Donaties   € 21.123,90
     
Uitgaven 2018    
     
Kacema Musuma regulier geboekt € 15.000,00  
Bijdrage reis L. Hindriks €   1.200,00  
Bankkosten €        96,73  
Koersverlies op Zanaco rek. €   3.784,00  
Totale uitgaven                       -/-  € 20.080,73
     
Resultaat 2018   €   1.043,17

Inkomsten 2017

Donaties   € 29.434,00
Rente op spaarrekening   €        81,00
Positief saldo verschil op Zanaco rek.   €   6.961,00
Totaal   € 36.476,00
     
Uitgaven 2018    
     
Kacema Musuma regulier geboekt  € 40.851,00  
Bestuurskosten €      119.00  
Totale uitgaven                       -/- € 40.970,00
     
Negatief resultaat 2017                       -/- €   4.494,00
     
Balans 2018/2017    
     
2018    
Rabo rekening courant € 19.073,86  
Rabo spaarrekening € 34.915,00  
Zanaco rekening (koers 13,59 Z.K. per €) € 10.516,00  
     
Continuiteitsreserve   € 64.504,86
     
Totaal € 64.504,86 € 64.504,86
     
2017    
Rabo rekening courant € 14.247,00  
Rabo spaarrekening € 34.904,00  
Zanaco rekening (koers 10,00 Z.K. per €) € 15.550,00  
     
Continuiteitsreserve   € 64.701,00
     
Totaal € 64.701,00 € 64.701,00

In 2017 heeft Stichting Kacema Musuma Nederland een bescheiden positief resultaat geboekt. De inkomsten waren met € 21.123,00 behoorlijk lager dan de reguliere inkomsten in 2017, € 25.782. Omdat wij in 2017 al een extra overboeking hadden gedaan i.v.m. de koers (achteraf jammer) hebben wij in 2018 minder hoeven over te boeken naar Kacema Zambia. Ook zijn er in 2018 geen extra uitgaven nodig geweest in het kindertehuis zoals wel het geval was in 2017. Onze reserve is in 2018 met € 64.504,86 ook nagenoeg gelijk gebleven met die van 2017, € 64.701,00.

Doordat de koers van de Zambiaanse Kwacha fors is gedaald t.o.v. de euro, hebben wij een koersverlies geleden op onze Zanaco rekening in Kawambwa. Dit is opgenomen in de verlies en winstrekening en verwerkt in het euro saldo van de Zanaco rekening.

In 2018 hebben we met de ontvangen donaties de uitgaven ruim kunnen betalen, maar door het gemelde koersverlies op de Zanaco rekening is het resultaat toch bescheiden gebleven.

Wij willen alle donateurs en vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteunende activiteiten in 2018. In het bijzonder is te noemen Lisa Hindriks die 3 maand lang les gegeven heeft aan de kinderen van Kacema, zodat zij ook met behulp van gebarentaal de kleine Saraphine kunnen helpen.

C. Snoep, voorzitter / secretaris

W. Smit, penningmeester