RSIN (fiscaal nr.) 816882563
KvK R05082421

Bestuur

 

Voorzitter

Corry Zimmer

Nuenen
E-mail:  ctgm.zimmer@gmail.com  of  info@kacema.nl

 

Corry Zimmer is in september 2020 toegetreden tot het bestuur ter vervanging van Conny Snoep-Melis.
Zij heeft nog niet de gelegenheid gehad om New Kacema Musuma Children’s Home te bezoeken maar is dat zeker van plan.
Het project spreekt haar zeer aan en Corry omarmt de doelstellingen behorend bij deze stichting.

 

Secretaris

Maaike Anne Snoep

New York (USA)
E-mail: m.a.snoep@me.com of info@kacema.nl
M: +12133046793

 

Maaike Snoep heeft meegeleefd met het wel en wee van het kindertehuis via de enthousiaste verhalen van haar moeder Conny Snoep-Melis.
In maart 2020 heeft Maaike met haar ouders het kindertehuis bezocht en ze heeft zich opgeworpen om het werk van haar moeder voor te zetten.
Daarnaast heeft Maaike in augustus 2020 een Amerikaanse poot van de Stichting Kacema opgezet om zodoende ook buitenlandse donateurs te werven.

 

Penningmeester

Joost Snoep

Heino
E-mail: joost.j.snoep@gmail.com of info@kacema.nl
T: +31(0) 572 39 25 30 of M: +31(0)6 53 33 75 60

 

Joost Snoep heeft evenals Maaike vele jaren meegeleefd met het wel en wee van het kindertehuis. Samen met Conny Snoep-Melis en voorgaande besturen heeft hij meerdere malen New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa bezocht.

 

Bestuurslid

Conny Snoep-Melis

Heino
E-mail: connysnoep@gmail.com
T: +31(0) 572 39 25 30 of M: +31(0)6 29 19 60 44

 

Zij stond in 2005 aan de wieg en is de grondlegger van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa.
De uiterst plezierige samenwerking van Conny met “The Sister in Charge” (Sr. Maria Katonkola), zorgde voor een succesvol verloop van dit project tot op de dag van vandaag. 

 

Bestuurslid

Nicole Ligeh-de Bone

Wijhe
E-mail: nicoledebone@gmail.com of info@kacema.nl

 

Nicole Ligeh-de Bone was al jaren lang op de achtergrond betrokken bij New Kacema Musuma Children’s Home. Zij hield geheel belangeloos de website up-to-date en zal dat in de toekomst blijven doen.
Ze is drie keer in Kawambwa geweest en heeft bij die bezoeken ook het kindertehuis bezocht.

Stichting / ANBI

Van de belastingdienst hebben wij het predicaat “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) gekregen. Ons ANBI nummer is 816882563. Dankzij de toegekende ANBI status zijn alle giften belasting aftrekbaar.  Voor nadere informatie hierover graag onze penningmeester benaderen. Hij helpt u graag verder.

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur, geholpen door enthousiaste vrijwilligers, probeert gelden bijeen te brengen om daarmee het kindertehuis New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia te ondersteunen.
Om de continuïteit te bevorderen streven wij ernaar donateurs te vinden die bereid zijn over een langere periode jaarlijks een bedrag te schenken. Naast financiële hulp wordt het kindertehuis ook bijgestaan met raad en daad. Er is veel contact over en weer. In 2014 is naast Kacema Musuma Children’s Home de Stichting Kacema Study Fund (kacemastudy.nl) opgericht om kinderen van het kindertehuis de (financiële) mogelijkheid te bieden om na de ‘secondary school’ een vervolgstudie te volgen in eigen land (Zambia). We ondersteunen van harte initiatieven om het kindertehuis eigen inkomsten te laten genereren. Helaas zal het kindertehuis nooit zelfvoorzienend qua financiën kunnen worden. Toch doet Sr. Maria heel erg haar best, zie homepage.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Kacema betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc., behalve de bankkosten (niet beïnvloedbaar). De liefdevolle, hardwerkende werknemers van het kindertehuis in Kawambwa, Zambia, verdienen een salaris (incl. pensioen) dat boven het Zambiaanse minimumloon ligt. Natuurlijk eten zij gewoon in het kindertehuis mee tijdens hun werkdagen/-nachten. De “Mammies”, de zorgzame zusters, werken op vrijwillige basis vanuit hun congregatie.

Doelstelling

De Stichting Kacema stelt zich ten doel het bieden van (financiële) hulp aan het kindertehuis. Zodat de kinderen die hier wonen d.m.v. een thuis, liefdevolle opvoeding en goede educatie op kunnen groeien tot gelukkige, volwaardige jongvolwassenen met een familie-gevoel en perspectief voor de toekomst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de beschikbare financiën direct, dus zonder tussenkomst van derden, aan te wenden voor de huisvesting, verzorging en opvoeding van de kinderen en bewoners van het kindertehuis. Dit in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geëigende en wettige middelen.

 

Financiële verantwoording

De financiële stromen zijn als volgt: in Nederland heeft de Stichting Kacema een Rabobankrekening waar donaties op binnenkomen. In Zambia heeft de Stichting Kacema een bankrekening bij de Zanaco bank. Één of twee keer per jaar wordt vanuit de Rabobankrekening de Zanaco bankrekening aangevuld. Vanuit deze Zanaco bankrekening wordt maandelijks een vast bedrag gestort op de Zanaco bankrekening van het kindertehuis. Alleen Sr. Maria heeft toegang tot deze bankrekening en gebruikt deze rekening voor de uitgaven van het kindertehuis. 

 

Exploitatieresultaat 2020

Datum 01-01-2020 t/m 31-12-2020

 

  Debet Credit
Inkomsten 2020    
Donaties   € 19.717,87
     
Uitgaven 2020    
Overboekingen naar Kacema Zambia € 20.000,00  
Bankkosten € 162,63  
Positief resultaat Kacema rek. Zambia -/- € 4.419,04  
  € 15.743,59  
Exploitatieresultaat   € 3.974,28
     
Balans 2020    
Rabo rekening courant € 24.429,02  
Rabo spaarrekening € 34.921,98  
Zanaco Rekening Kacema NL € 6.280,33  
Reservering “lopende kosten” voor 2 jaar   € 32.000,00
Reservering onderhoud en eventuele uitbouw   € 31.000,00
Reservering onvoorzien   € 2.631,33
Totaal € 65.631,33 € 65.631,33

De donaties in 2020, € 19.717,87 zijn gestegen ten opzichte van het jaar 2019, € 16.000. Maar in orde van grootte en vergelijkbaar met donaties in 2018, € 21.000,-. Wij willen alle donateurs en vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteunende activiteiten in 2020.

J. Snoep, penningmeester

Privacy verklaring