De Hoge Kampen 11  |  8141 VL Heino  |  Netherlands  |  +31 (0)572 39 25 30  |  info@kacema.nl  |  IBAN NL35RABO0125398891  |  BIC-CODE RABONL2U

Onze website wordt verzorgd door Nicole de Bone, nicoledebone@gmail.com, veel dank Nicole.


RSIN nummer Stichting Kacema 
816882563 (Fiscaal nr.)
KvK nummer Stichting Kacema 05082421 

 

Bestuur

 

Voorzitter / Secretaris

Conny Snoep-Melis

Heino

E-mail:  connysnoep@gmail.com  of  info@kacema.nl

Zij stond in 2005 aan de wieg van Stichting Kacema t.b.v. New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia.
De uiterst plezierige samenwerking met de Sisters van de Zambiaanse Congregatie Child Jesus, waarvan twee Sisters het kindertehuis in Kawambwa leiden, zorgde voor een succesvol verloop van dit project tot op de dag van vandaag.
Sr. Maria Katonkola is Sister in Charge: Mammie nr.ONE.

Zeer belangrijk is ook de samenwerking met een aantal Zambiaanse burgers uit het stadje Kawambwa.
Zij vormen het ‘KAWAMBWA-Team‘ met alle eigenschappen van ‘the A-Team’: moedig doorzetten in combinatie met probleem-oplossend vermogen van hoog niveau!

 

Penningmeester

Willibrord Smit  

Arnhem

E-mail: willibrordsmit@hotmail.com

Willibrord Smit, sinds mei ’16 onze penningmeester,  heeft via zijn werk bij Rabobank Foundation (tot 2013) regelmatig landen in o.a. Afrika bezocht en kennis gemaakt met de “Micro-Finaciering-wereld” aldaar.
Is nu actief als adviseur bij Zero Kap en Fair2, organisaties die armoede bestrijden via leningen en duurzame ontwikkeling stimuleren in Afrikaanse landen.

 

Stichting / ANBI

 

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur, geholpen door enthousiaste vrijwilligers, probeert gelden bijeen te brengen om daarmee het kindertehuis New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia te ondersteunen.
Om de continuïteit te bevorderen streven wij ernaar donateurs te vinden die bereid zijn over een langere periode jaarlijks een bedrag te schenken.
Naast financiële hulp wordt het kindertehuis ook bijgestaan met raad en daad.
Er is veel contact over en weer.
Gezamenlijk worden ook initiatieven genomen om in Zambia eigen inkomsten te verwerven. Wij steunen dit. Om deze extra projecten te realiseren worden speciale inzamelingsacties gehouden, in ’15/16 voor schoolgebouw, 4 lokalen. Wilde Ganzen steunde ons vaak met hun premie. De verschillende projecten werken goed.

 

Beloningsbeleid

De drie bestuurders van Stichting Kacema betalen zelf alle kosten, zoals nieuwsbrieven, telefoon, porto, film, domein voor website, reizen, etc., behalve de bankkosten (onbeïnvloedbaar).
De liefdevolle, hardwerkende werknemers van New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa, Zambia, verdienen een salaris (incl. pensioen) dat boven het Zambiaanse minimumloon ligt. Natuurlijk eten zij gewoon in Kacema mee tijdens hun werkdagen/-nachten.

 

Doelstelling

De Stichting Kacema stelt zich ten doel het bieden van  (financiële ) hulp aan New Kacema Musuma Children’s Home in Kawambwa (Zambia) om hiermee te bereiken dat de weeskinderen die hier wonen d.m.v. een thuis, ’n liefdevolle opvoeding en goede educatie op kunnen groeien tot gelukkige, volwaardige jonge mensen met een familie-gevoel en toekomst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de beschikbare financiën direct, dus zonder tussenkomst van derden aan te wenden voor de huisvesting, verzorging, opvoeding en educatie  van de kinderen en bewoners van het kindertehuis.
Dit in de ruimste zin van het woord en met alle daartoe geëigende en wettige middelen.

 

Financiële verantwoording

 

Verlies en winstrekening 2019/2018 van Stichting Kacema

Inkomsten 2019

Donaties   € 15.696,00
     
Uitgaven 2019    
Overboeking Kacema Zambia € 10.000,00  
Bijdrage werkgroep Zambia €        40,00  
Bankkosten €      156,32  
Negatief resultaat Kacema rek. Zambia €   8.350,00  
Totale uitgaven                       -/-  € 18.546,32
Negatief resultaat 2019                      -/- €   2.850,32

Inkomsten 2018

Donaties   € 21.123,90
     
Uitgaven 2018    
Kacema Musuma regulier geboekt  € 15.000,00  
Bijdrage reis L. Hinderiks   €   1.200,00  
Bankkosten €         96,73  
Negatief resultaat Kacema rek. Zambia €   3.784,00  
Totale uitgaven                         -/- € 20.080,73
Positief resultaat 2018   €   1.043,17
     

Balans 2019/2018 van Stichting Kacema

2019    
Rabo rekening courant € 24.873,54  
Rabo spaarrekening € 34.915,00  
Zanaco rekening Zambia €   1.866,00  
     
Continuiteitsreserve   € 61.654,54
     
Totaal € 61.654,54 € 61.654,54
     
2018    
Rabo rekening courant € 19.073,86  
Rabo spaarrekening € 34.915,00  
Zanaco rekening Zambia € 10.516,00  
     
Continuiteitsreserve   € 64.504,86
     
Totaal € 64.504,86 € 64.504,86

Ook in 2019 zijn de donaties wederom gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, 15.696 euro ten opzichte van 21.123 euro in 2018. Omdat Kacema Zambia in 2019 aanzienlijk meer heeft uitgegeven in vergelijking met het voorgaande jaar is het negatief resultaat van onze Zanaco rekening (inclusief valutakoer verlies) opgelopen naar 8.350 euro.

In 2019 hebben wij een aantal reparaties aan ons weeshuis in Kacema moeten verrichten, waardoor de uitgaven hoger zijn uitgekomen dan dat er aan donaties is binnengekomen. Dit maakt dat wij 2019 met een negatief resultaat van 2.850,32 euro afsluiten.

Wij willen alle donateurs en vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteunende activiteiten in 2019. In onze laatste nieuwsbrief (juni 2020) heeft u kunnen lezen dat “ons Kacema huis” er goed bij ligt. Toch al zal er in de komende jaren nog het nodige onderhoud gepleegd moeten worden, waarvoor uw donaties nog steeds hard nodig zijn.

C. Snoep, voorzitter / secretaris

W. Smit, penningmeester